Sunday, July 27, 2008

PULITIKA sa Kabataan

Ang pulitika ay dapat gawing kabahagi ng bawat tao na magpoprotekta ng karapatan at kaangkinan ng malayang mamamayan na magpapanatili ng tama at kabungahan ng ating pamanang lahi. Ngayon ay ang tamang panahon, hindi bukas, hindi sa ilang napapanahon, ito ang araw na ang ating tamang gawain ay matapos, hindi ang araw ng bukas o taon ng kinabukasan. Ito ang araw na iangkop ang ating sarili sa pinakamalaking pakinabangan ng bukas. Ito ang tamang araw ng panahon ng pagtanim, ngayon ang oras ng gawain,at bukas ay darating ang pag-ani at ang pagsaya. Ang buhay ay masumpungan lamang sa kasalukuyang sandali. Ang nakaraan ay nawawala, ang kinabukasan ay wala pa dito, At kung hindi tayo babalik sa ating sarili sa kasalukuyang sandali hindi natin mapapanatili ang buhay. Ang daan lamang para maging ganap na masiyahan ay ang gawin kung ano ang iyong paniniwala na magandang gawain, at ang daan lamang na gawin ang magandang gawain ay ang mahalin ang iyong ginagawa, kung hindi mo pa nasumpungan , patuloy ang paghanap. Huwag ipagpatuloy ang trabaho na di ka nasisiyahan Kung masaya ka sa ginagawa mo, gusto mo ang iyong sarili, at meron kang pangloob na kapayapaan, at kung meron ka niyan kasama ng iyong katawang pangkalusugan mas matagumpay ka kesa sa iyong hinagap o iniisip. Ang pagkabigo ng isang tao ay ang kanyang pagkakamali subalit ito ay hindi kabayaran tungo sa pagkakaroon ng karanasan. Ang pagkakaiba ng matagumpay na tao at ng iba ay hindi ang kakulangan ng lakas , hindi ang kakulangan ng kaalaman, kung hindi ito ay ang kakulangan sa pagsusumikap at pagpupursige. Ang tagumpay ay kabuuan ng maliit na pagsusumikap na paulit-ulit sa araw araw. Merong iisang tagumpay lamang na kayang gugulin ng buhay ng isang tao sa kanyang sariling pamamaraan. Gumawa ng malaking plano, maghangad ng mataas na pag-asa at magtrabaho. Hanapin ang lahat sa ibabaw kung saan ang laro ng buhay ay karapat-dapat laruin. Kapag nahanap na ang laro ay laruin ito ng lubos. Maglaro na para bang ang iyong buhay at katinuan ay nakaasa dito. Para maging matagumpay, Ang unang gawin ay ang ibigin ang iyong trabaho.


PAGOD KA NA BA?

Ang pagod ay sanhi ng mabigat na sobrang pagtatrabaho na maaaring iwasan , sa bawat problema ay parating merong kasagutan kung susundin ang mga sumusunod.

Talaan - ihanda ang uunahing gawin sa araw-araw. Mas mabuting alam mo kung paano ayusin ang oras at gawain. Ito ay makakatulong na maiwasan ang naka-ambang na dagdag gawain. Ito ay magseserbisyong paalaala at taga-akay kung ano pa ang gagawin para bukas.
Suriin ang uunahing gawin - kung alam mo ang uri ng iyong trabaho dapat mo ring alam kung ano ang iyong uunahin. Upang di palagi makagawa ng pagkakamali o madoble ang gawain at
kung hindi natin direktang nasuri ang uunahin. Ang pagsusuri ay makakatulong na matapos at maiabot sa huling sandali na kailangan matapos at magawa ang gawain ng tama na walang pagmamadali.
Mahalaga rin na alam mo ang huling sandali. liban sa paggawa ng iyong trabaho, ang pagtapos sa naunang gawain ay mahalaga para masagutan ang iba pang trabaho na naka-imbak sa iyo. Ang ibang tao ay hindi madaling maiangat sa kinalalagyan dahil sila ay tamad sa pagsagot sa pangangailngan na isinalarawan ng kanilang trabaho. At ang paggawa ng kanilang tungkulin sa tamang oras.
Bago simulan ang iyong araw sa trabaho. tignan muna kung ano ang uunahing gawin. Suriin kung paano gawin ang iyong trabaho na nakatala. Mas makakabuti na itama uli ang iyong talaan kung me pagkakataon na nalimutan ang iyong gagawin, ito ay pangkaraniwan sa ating lahat. kailangan laging handa.
Panatilihin ang iyong magandang aura, Kahit na me personal kang suliranin na naani sa nagdaang araw, kailangan laging positibo at bigyan ang sarili ng presensiya ng pa-iisip, huwag hayaang ang trabaho ay maapektuhan o masira ng dahil sa problemang dala dala mo.
Hindi ka dapat nagmamadali kapag ikaw ay abala sa trabaho hanggang ikaw ay nakatuon sa trabaho, ang trabaho ay dapat laging umaagos na makinis at detalyado. ang mabigat na pagtatrabaho na walang pagmamadali ay di nakakapagod.
Ang pagtapos o pagbuo ng araw ng trabaho ay ang pinakamahalagang bagay na magawa bago umalis sa bakuran ng pinagtatrabahuan. ito ay tila pagsusuri kung gaano mo natapos ang iyong trabaho sa buong araw, sa ganyang paraan kaya mong suriin ang iyong nagawa at kung iniisip mo na nagawa mo ng tama , ito ay isang tagumpay sa iyong sarili.
Isipin ang maaaring daan para maging matagumpay sa bawat bagay na ating ginagawa, ang tagumpay ay nakasalalay kung paano natin harapin ang mga pagsubok, sa katotohanan, ibig sabihin ay kailangan malusutan para mabuhay kailangan nating pangalagaan ang bawat bagay na meron tayo.
No comments: